Kaj so bonitete in kako se izračunajo

Vas zanima kaj so bonitete in kako se izračunajo? Vabljeni k branju prispevka, kjer bomo predstavili tudi 2 obliki financiranja, ki pripomoreta k likvidnosti podjetja.

Kaj so bonitete

Bonitete v svojem bistvu pomenijo neko ugodnost, pri čemer uradna definicija kot takšna ne obstaja. V slovenskem okolju uporabljamo izraz bonitete v kontekstu preverjanja “bonitete podjetij”, kakor tudi “bonitete zaposlenih”. 

V tem prispevku omejili predvsem na bonitete podjetij (bonitetne informacije), ki predstavljajo jasno sliko o tem, ali je neko podjetje finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

bonitete-podjetij

Bonitete podjetij temeljijo na analizi podjetja v preteklem poslovnem letu pa tudi na hitro spremenljivih kategorijah, še preden se spremembe dejansko pokažejo v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida

Negotove gospodarske razmere podjetja pozivajo k konstantnemu preverjanju svojih poslovnih partnerjev. Na tem mestu nastopijo v ospredju različne bonitetne hiše, ki nudijo celovite vpoglede v poslovanje vseh poslovnih subjektov. To podjetjem omogoča, da lahko kadarkoli preverijo, kako posluje njihov poslovni partner.

Specializirane bonitetne hiše omogočajo tudi izračun bonitete za posamezno podjetje, pri čemer bonitetna aplikacija EBONITETE.SI uporablja lastno metodologijo za izračun bonitetne ocene. O izračunu bonitetne ocene bomo več pisali v naslednjem poglavju. 

Preverba bonitete bi morala postati prvo opravilo, ki bi ga podjetje moralo opraviti še preden stopi v nov posel z obstoječim ali potencialnim poslovnim partnerjem.

Že v zgodnji fazi posla se je namreč potrebno zavedati, da je s preverbo bonitete poslovnega partnerja (sicer posredno) mogoče izboljšati lastno likvidnost podjetja.

V prihodnjih poglavjih bomo več pozornosti namenili tudi oblikam financiranja, ki prav tako pripomoreta k likvidnosti podjetja.

Kako se bonitete izračunajo

Bonitete podjetja ni mogoče enostavno izračunati. Vsaka bonitetna hiša ima namreč lastno metodologijo za izračun bonitete. Prav tako se razlikuje tudi način, kako je predstavljena bonitetna ocena in zavisi od posamezne bonitetne hiše.

Nekatere bonitetne hiše za prikaz bonitetne ocene uporabljajo črke in/ali številke v kombinaciji matematičnih simbolov kot sta + in -. 

Posebej zanimiva je metodologija Prve bonitetne agencije d. o. o.. Glede na metodologijo, ki jo uporabljajo, je boniteta predstavljena enotno. To pomeni brez nepotrebnih kombinacij črk,  številk ter matematičnih simbolov.

Bonitetna ocena je predstavljena na enoznačen način in sicer v obliki številke od 1 do 10 (1 – najslabša ocena, 10 – najboljša ocena). S pomočjo enostavne predstavitve bonitetne ocene uporabnik aplikacije EBONITETE.SI hitro in učinkovito izlušči pomembno informacijo o tem, ali njegov poslovni partner velja za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Izračun bonitete in preverba bonitete tako omogočata zmanjšanje tveganja poslovanja, čeprav tveganj v poslovnem okolju ni mogoče v celoti odstraniti. Z redno preverbo bonitete jih pa lahko zmanjšamo in omejimo. 

Redna preverba bonitete poslovnih partnerjev je torej neke vrste “varnostni ključ”. Ta služi temu, da lahko podjetje pravočasno presodi ali bi finančno stanje poslovnega partnerja lahko vplivalo na lastno likvidnost.

Pri tem je pomembno poudariti, da enkratna preverba bonitete podjetja ni dovolj. Preverbo bonitete je potrebno izvajati tudi tekom poslovanja. V kolikor podjetja monitoringa ne izvajajo redno, aplikacijo EBONITETE.SI ponuja funkcionalnost dnevnega informatorja. Ta služi temu, da uporabnika aplikacije dnevno obvešča o vseh spremembah poslovnega partnerja, ki si ga je uporabnik predhodno dodal v portfelj v aplikaciji.

izračun-bonitete-ebonitete-si

Dnevni informator omogoča dnevno obveščanje  o blokadah računa, začetih insolvenčnih postopkih, domnevi o insolventnosti vašega poslovnega partnerja in o vseh drugih pomembnih dogodkih).

Kako faktoring in odkup terjatev pripomoreta k izboljšanju likvidnosti podjetja

Poleg redne spremljave poslovanja poslovnega partnerja, svetujemo tudi napredno upravljanje terjatev. Proces upravljanja terjatev je potrebno izvajati natančno in redno. To pomeni, da ima podjetje redno evidenco o zapadlosti računov, ki jih je izdalo svojim kupcem. Pri tem mora skrbeti, da so kupci motivirani in v primeru odloga plačila, terjatve poplačajo v dogovorjenem roku.

odkup-terjatev-faktoring

Podjetje se namreč lahko hitro znajde v finančnih težavah, v kolikor prodaja blago in/ali opravljeno storitev na odložen rok plačila. Rok plačila je lahko različno dolg (od 30, 60 pa vse tja do 90 ali celo več dni). Ne glede na ročnost, pa lahko podjetju čakanje na plačilo povzroča velike motnje v denarnem toku, kar lahko vodi v likvidnosti primanjkljaj. V najslabšem primeru pa celo v insolventnost, kar pomeni dolgoročno plačilno nesposobnost.

Čakanje na denar s strani kupca povzroča, da podjetje morda nima dovolj likvidnih sredstev, da bi samo poravnalo obveznosti, ki jih ima do lastnih dobaviteljev.

Rešitev za ta problem predstavljata obliki financiranja, ki ju imenujemo odkup terjatev in faktoring. Odkup terjatev praviloma velja za enkraten dogodek, ki omogoča prodajo vseh nezapadlih terjatev do enega ali več kupcev. Medtem, ko faktoringa velja za bolj “široko” obliko v primerjavi z odkupom terjatev. 

Faktoring omogoča prodajo vseh nezapadlih terjatev na daljše časovno obdobje. V praksi to pomeni, da lahko podjetje redno prodaja nezapadle terjatve do svojih kupcev in namesto, da čaka na rok plačila, likvidna sredstva pridobi že v nekaj dneh. Enako velja za odkup terjatev, le da grem pri odkupu praviloma za enkraten dogodek.

Več o faktoringu si preberite v prispevku “Kaj je faktoring in zakaj med malimi, srednje velikimi in hitro rastočimi podjetji velja za priljubljeno obliko financiranja?

Omenjeni obliki financiranja omogočata enostavno in hitro rešitev za izboljšanje in ohranjanje likvidnosti.

 

Sklepna misel

Tekom prispevka smo lahko brali o tem, kako lahko s preverbo bonitete podjetij posredno vplivamo na izboljšanje likvidnosti podjetja. Dodatno pa predstavili še 2 rešitvi, ki omogočata financiranje podjetij (odkup terjatev, faktoring), natančneje pridobitev svežih denarnih sredstev, s pomočjo katerih je mogoče izboljšati likvidnost podjetja ter ohraniti zdrav denarni tok.

 

Viri: 

1- Pogovor o SEO optimizaciji z Urška Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si (xn--matijazajek-ohc.com)

2 – Pogovor o spletni optimizaciji z Urško Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si

3 – Kako pravočasno prepoznati neplačnike?

4 – Zakaj je bonitetna ocena podjetja pomemben kazalnik uspešnosti podjetja

5 – Dostop do pomembnih vsebin v povezavi z javnimi razpisi

6 – Veste, kako so poslovali vaši poslovni partnerji v letu 2021?

7 – SEO optimizacija strani prvafina.si & ebonitete.si (seo-praktik.si)

8 – Kaj je spletni marketing in kako ga izvajamo na www.ebonitete.si in www.prvafina.si

Related Post