Nova podjetja v Sloveniji: Gonilna sila gospodarstva

Nova podjetja v Sloveniji so ključna gonilna sila gospodarske rasti in inovacij v Sloveniji. Njihova vzpostavitev in uspeh prispevata k ustvarjanju delovnih mest, povečanju konkurenčnosti ter izboljšanju kakovosti izdelkov in storitev.

Namen tega članka je raziskati pomembno vlogo novih podjetij v slovenskem gospodarstvu ter ponuditi bralcem vpogled v postopek ustanavljanja in upravljanja novih podjetij v Sloveniji. 

Nova podjetja v Sloveniji: Kakšen je pomen ustanavljanja podjetij?

nova-podjetja-v-sloveniji

Nova podjetja v Sloveniji igrajo ključno vlogo v gospodarskem in družbenem okolju Slovenije. Njihova ustanovitev in uspeh prinašata številne prednosti, ki segajo onkraj poslovnih interesov. V tem razdelku bomo razložili, zakaj so nova podjetja (t. i. poslovanje podjetij) tako pomembna za gospodarstvo in družbo pri nas, obenem pa bomo podali napotke za ustanovitev podjetja v slovenskem poslovnem okolju.

Priporočamo branje prispevkov:

Nova podjetja so gonilna sila gospodarske rasti v Sloveniji. Njihova ustanovitev prinaša številne pozitivne učinke, kot so:

Ustvarjanje novih delovnih mest

Nova podjetja v Sloveniji so znana po tem, da ustvarjajo nova delovna mesta. Številni novi podjetniki zaposlujejo lokalno delovno silo, kar prispeva k zmanjšanju brezposelnosti in izboljšanju življenjskih standardov prebivalcev.

Inovacije in konkurenčnost

Nova podjetja prinašajo sveže ideje in inovacije na trg. S svojo agilnostjo in prilagodljivostjo spodbujajo konkurenco, kar vodi k izboljšanju kakovosti izdelkov in storitev. To koristi potrošnikom in povečuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva na mednarodnem trgu.

Gospodarska rast

Nova podjetja prispevajo k bruto domačemu proizvodu (BDP). Njihov prispevek k gospodarski rasti je ključen za stabilnost in razvoj države.

Statistični pregled o rasti novih podjetij v Sloveniji

Da bi bolje razumeli pomembnost novih podjetij, poglejmo nekaj statističnih podatkov o njihovi rasti v Sloveniji:

V zadnjih letih je Slovenija doživela pomembno povečanje ustanovitve novih podjetij.

Statistični podatki kažejo, da se je število registriranih novih podjetij znatno povečalo v primerjavi s preteklimi leti.

To povečanje je posledica ugodnega podjetniškega okolja in podpore, ki jo država nudi bodočim podjetnikom.

Glede na navedene statistične podatke je jasno, da nova podjetja igrajo ključno vlogo pri spodbujanju gospodarske rasti v Sloveniji. Njihova rast je obetaven znak in poudarja pomen spodbujanja podjetništva v državi. V nadaljevanju članka bomo raziskali, kako se ustanovi novo podjetje v Sloveniji in kako lahko bodoči podjetniki izkoristijo to ugodno podjetniško okolje.

Koliko podjetij je bilo ustanovljenih v prvih 10. mesecih v letu 2022 in 2023?

bonitete-prijava-bonitetna-aplikacije-ebonitetesi

Za pripravljeno analizo smo uporabili inovativno bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI (bonitete prijava), ki uporabnikom omogoča vpogled v poslovanje več kot 240.000 poslovnih subjektov v Sloveniji

V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022 je bilo v Sloveniji ustanovljenih 22.741 poslovnih subjektov.

V enakem primerjalnem obdobju letos, torej v 2023, je bilo v Sloveniji ustanovljenih 23.550 poslovnih subjektov.

Omenjena bonitetna aplikacija omogoča tudi izračun bonitetne ocene. V zvezi s to tematiko priporočamo branje:

Nova podjetja v Sloveniji: Kako pričeti s postopkom ustanovitve? 

napotki-nova-podjetja-v-sloveniji

Ustanovitev novega podjetja v Sloveniji je postopek, ki zahteva določene korake in upoštevanje pravil ter zakonodaje. V tem razdelku bomo opisali postopke, ki jih je treba upoštevati pri ustanavljanju novega podjetja v Sloveniji, vključno z informacijami o pravilih, registraciji, potrebnih dokumentih in dovoljenjih.

Izbor pravne oblike podjetja

Prvi korak pri ustanavljanju podjetja je izbor pravne oblike podjetja. V Sloveniji obstaja več možnosti: samostojni podjetnik, družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), delniško družbo (d.d.), zavodom idr. Izbor pravne oblike je odvisen od vrste dejavnosti, kapitalskih zahtev, in davčnih obveznosti.

Določitev poslovnega naslova

Vsako podjetje mora imeti registriran poslovni naslov. Ta naslov je praviloma sedež podjetja, kjer se vodijo poslovne evidence. Lahko je domači ali poslovni naslov, vendar mora biti jasno določen.

Registracija na VEM točki

Naslednji korak je registracija na VEM (Vse na Enem Mestu) točki. Na tej točki boste pridobili identifikacijsko številko za DDV, matično številko podjetja ter druge osnovne podatke, ki jih potrebujete za poslovanje. Postopek registracije na VEM točki je relativno hiter in enostaven.

Pravilna priprava ustanovitvene pogodbe

Če ustanavljate družbo (d.o.o. ali d.d.), morate pripraviti ustanovitveno pogodbo. Ta pogodba določa osnovne informacije o podjetju, vključno z imeni in naslovi ustanoviteljev, imenom podjetja, višino osnovnega kapitala, in deleži ustanoviteljev.

Vložitev ustanovitvene pogodbe

Po pripravi ustanovitvene pogodbe jo je treba vložiti na pristojnem registrskem organu, ki je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Pogodbo lahko vložite osebno ali preko elektronskega sistema. Več pristojnem registrskem organu si preberite zapis Kaj predstavlja poslovni register (register podjetij) in v čem se razlikuje od bonitetne aplikacije EBONITETE.SI.

Pridobitev osnovnega kapitala

Če ustanavljate d.o.o., morate vplačati osnovni kapital na poseben račun podjetja. Minimalni osnovni kapital za d.o.o. je 7.500 EUR. Za d.d. pa veljajo drugačna pravila in višje zahteve za osnovni kapital.

Registracija za davčno številko

Naslednji pomemben korak je registracija za davčno številko pri Finančni upravi Republike Slovenije. Davčna številka je ključna za izpolnjevanje davčnih obveznosti in za izdajanje računov.

Pridobitev obrtnega dovoljenja

Če opravljate obrtno dejavnost, boste potrebovali obrtno dovoljenje. To dovoljenje se pridobi pri pristojni obrtni zbornici in je odvisno od vrste dejavnosti.

Pravilno izpolnjevanje zakonskih obveznosti

Ko je podjetje registrirano, je potreba po skrbnem upoštevanju zakonskih obveznostih. To vključuje vodenje poslovnih knjig, obračunavanje davkov, upoštevanje zakonodaje o zaposlovanju ter spoštovanje delovnopravne in okoljske zakonodaje.

Redno poročanje in spremljanje

Ustanovitev podjetja je le začetek. Redno poročanje in spremljanje poslovanja sta ključna za uspešno poslovanje. To vključuje oddajanje letnih poročil, obračunavanje davkov, izpolnjevanje zakonodaje ter skrbno finančno upravljanje. Na tem mestu vas vabimo, da preverite finančni storitvi, imenovani odkup terjatev in faktoring.

Priporočamo branje:

Upoštevajte, da so zahteve in postopki lahko različni glede na vrsto podjetja in dejavnost, ki jo nameravate opravljati. Zato je priporočljivo, da se pred ustanovitvijo posvetujete s pravnikom ali strokovnjakom za podjetništvo, da se prepričate, da sledite vsem zakonodajnim zahtevam in pravilno izpeljete postopek ustanavljanja podjetja v Sloveniji.

Zaključna misel

Nova podjetja v Sloveniji so zagotovo pomembna gonila sila gospodarstva, zato je izjemno pomembno, da se ustanavljanje podjetij spodbuja tudi v prihodnosti. 

Nova podjetja v Sloveniji omogočajo razvoj svežih idej in povečanje inovativnosti. To ima velik vpliv na konkurenco, zaradi česar slednja stremi k še boljši kakovosti lastnih storitev in/ali produktov.

To pa koristi potrošnikom in povečuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva na mednarodnem trgu.

Viri

1 – Odkup terjatev na Limb.si

2 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com

3 – Poslovanje podjetij na Srnica.si

4 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

Related Post