Kako se izračuna boniteta podjetja in zakaj jo je potrebno preveriti pred vsakim vstopom v nov posel

Vas zanima, kako se izračuna boniteta podjetja in zakaj je preverba bonitete poslovnega partnerja tako pomembna? Vabljeni k branju zapisa.

Kako se izračuna boniteta podjetja

Preden se lotimo razlage o tem, kako se izračuna boniteta podjetja, je potrebno pojasniti, kaj boniteta pomeni. Boniteta v svojem jedru pomeni neko ugodnost, korist, tudi prednost. Med drugim se tudi v zvezi z ocenjevanjem poslovanja podjetij uporablja termin “boniteta podjetja”. Boniteta podjetja pomeni oceno tveganja poslovanja z izbranim poslovnim subjektom.

kako-se-izracuna-boniteta-podjetja

Na vprašanje “kako se izračuna boniteta podjetja” ni enoznačnega odgovora. V Sloveniji namreč ne obstaja ena (univerzalna) metodologija, s pomočjo katere bi bonitetne agencije lahko izračunale kredibilne bonitetne ocene. 

Potrebno je poudariti, da je boniteta podjetja namenjena oceni uspešnosti in učinkovitosti izbranega podjetja. Če to poenostavimo, je boniteta podjetja namenjena temu, da se poslovni partner lažje odloči, ali je s posameznim podjetjem varno poslovati oz. kakšno je tveganje poslovanja s takšnim podjetjem.

Kot že omenjeno, bonitetne agencije uporabljajo različne metodologije za izračun bonitete podjetja. Tudi način, kako je predstavljena boniteta podjetja oziroma bonitetna ocena se razlikuje glede na posamezno bonitetno hišo.

Pri pregledu različnih metodologij, izstopa predvsem metodologija družbe Prve bonitetne agencije, d.o.o. Bonitetna ocena je predstavljena v obliki številk, torej enotno. Brez nepotrebnih kombinacij matematičnih simbolov in številk.

Bonitetna ocena je s strani Prve bonitetne agencije predstavljena na enoznačen način, tj. v obliki številke od 1 do 10 (1 – najslabša ocena, 10 – najboljša ocena).

Enostavna predstavitev bonitetne ocene je uporabniku aplikacije EBONITETE.SI omogočen hiter dostop do informacije o tem, ali njegov poslovni partner velja za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Več o tem, kako se izračuna boniteta podjetja, si lahko preberete v prispevku “Kaj so bonitete in kako se izračunajo”.

Zakaj je boniteto podjetja potrebno preveriti pred vsakim vstopom v nov posel

Trenutne gospodarske razmere so še vedno precej negotove. Velikokrat pripomorejo k pojavu plačilne nediscipline, ki še zmeraj velja za globoko zakoreninjeno “negativno” prakso v slovenskem poslovnem okolju.

V kolikor podjetje vstopa v posel s podjetjem, ki ima slabo bonitetno oceno in plačilni indeks razkriva, da svojih plačilnih obveznosti do poslovnih partnerjev ne izvaja v roku (ali jih nikoli ne izvede), s to potezo tvega verjetnost neplačila. 

Takšnemu scenariju se je mogoče izogniti in tveganja poslovanja zmanjšati na minimum. Vsak podjetnik bi se moral zavedati, da je njegova temeljna odgovornost, da pred vsakim novim vstopom v nov posel preveri poslovanje poslovnega partnerja oziroma njegovo boniteto. 

Pri tem želimo opozoriti, da enkratna preverba bonitete poslovnega partnerja ni dovolj. Posebnost preverbe bonitete pri podjetju Prva bonitetna agencija d.o.o., je ta, da je slednje razvilo sodobno bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI (bonitete prijava v sistem), ki s posebej razvito funkcionalnostjo podjetja avtomatsko obvešča o vseh spremembah njihovih poslovnih partnerjev.

bonitete-prijava

Preverba bonitete obstoječega ali potencialnega poslovnega partnerja (sicer posredno) vpliva na likvidnost podjetja. Likvidnost podjetja je odvisna od plačilnih sposobnosti poslovnega partnerja, saj lahko v primeru zamujanja s plačilom ali celo neplačilom, povzroči velike finančne težave podjetju, s katerim posluje.

V naslednjem poglavju spoznajte način, ki lahko postane vaš najboljši vir financiranja, v kolikor prodajate blago in/ali storitev na odložen rok.

Kateri so viri financiranja za zagotavljanje likvidnosti podjetja

Dandanes poznamo različne vire financiranja, ki jih nudijo bančne institucije, finančne hiše kot tudi posamezniki.

V kolikor podjetja poslujejo na način, da lastnim kupcem prodajo blago in/ali storitev na odložen rok, ki lahko traja od 30 do 90 ali celo več dni, svetujemo uporabo specifičnih finančnih storitev. Finančni storitvi se imenujeta odkup terjatev in faktoring/factoring. Omenjeni finančni obliki omogočata, da podjetje finančna sredstva prejme v najkrajšem možnem času in ne šele ob zapadlosti, torej čez 30, 60, 90 ali več dni.

S tem se podjetje izogne dolgemu čakanju na sveža denarna sredstva, kar zagotovo vpliva na njegovo likvidnost in stabilnost denarnega toka.

Iz tega razloga sta odkup terjatev/prodaja terjatev in faktoring eni izmed oblik financiranja, ki pripomoreta k zagotavljanju likvidnosti podjetij. Več o faktoringu si preberite v prispevku z naslovom “Kaj je faktoring in zakaj med malimi, srednje velikimi in hitro rastočimi podjetji velja za priljubljeno obliko financiranja”.

Sklepna misel

V zapisu smo poskušali na kratko razložiti, kako se izračuna boniteta podjetja, pri čemer smo več pozornosti namenili pomembnosti preverbe bonitete podjetij. Ugotovili smo, da preverba bonitete obstoječih ali potencialnih poslovnih partnerjev (sicer posredno) vpliva na lastno likvidnost. Dodatno pa smo omenili dve izmed finančnih storitev, ki zagotavljajo likvidnost podjetij, imenovani odkup terjatev in faktoring. 

 

Viri: 

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2- Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

4 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro

5 – Bonitete na SRRS

6 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

7 – Likvidnost podjetja na Seo-praktik.si

8 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com

9 –  Bilanca stanja na Matija Zajšek

10 –  Bonitete na Večer.com

11 – Bonitete podjetij na ŠGZ

Related Post