Kaj je faktoring in zakaj med malimi, srednje velikimi in hitro rastočimi podjetji velja za priljubljeno obliko financiranja?

Vas zanima, kaj je faktoring in zakaj ga podjetja koristijo? Vabljeni k branju prispevka, kjer bomo predstavili še njegovo sorodno obliko financiranja.

Kaj je faktoring?

kaj-je-faktoring-financiranje-podjetij

Na vprašanje “Kaj je faktoring?” je mogoče enostavno odgovoriti. Faktoring namreč velja za sodobno in razmeroma pogosto uporabljeno obliko financiranja. Namenjena je malim, srednje velikim in hitro rastočim podjetjem, ki po navadi ne razpolagajo z veliko količino denarnih sredstev.

Faktoring omogoča odkup terjatev do enega ali več kupcev in se izvaja daljše časovno obdobje. Predstavlja alternativno obliko financiranja v primerjavi z najemom kredita na banki.

Od kredita se razlikuje predvsem v tem, da ne zahteva veliko dokumentacije in da odobritev po navadi ne traja dlje kot 48 ur. 

Faktoring družbi je npr. za obstoj terjatev potrebno predložiti le kopijo računa ali dokument, ki dokazuje, da je podjetje prodalo blago in/ali opravljeno storitev na odložen rok (30, 60, 90 ali več dni).

Podjetja se odločijo za faktoring predvsem za to, ker jim slednji omogoča, da denarna sredstva prejmejo v sorazmerno kratkem času. To pomeni, da ni potrebe po čakanju plačila s strani kupca, kar lahko traja od 30 pa do 90 ali celo več dni.

Zakaj podjetja koristijo faktoring?

faktoring-podjetja-financiranje

Podjetja koristijo faktoring, ker jim slednji omogoča, da denarna sredstva prejmejo v najkrajšem možnem času in ne šele ob zapadlosti s strani lastnega kupca. faktoring namreč koristijo podjetja takrat, ko prodajajo blago in/ali storitve na odložen rok plačila (angl. deferred payment).

Pogovorno lahko to poimenujemo kar kratkoročni trgovinski kredit. S tem, ko podjetje proda blago in/ali opravljeno storitev na odložen rok plačila, financira lastnega kupca in pri tem tvega kreditno tveganje. 

Slednje pomeni, da obstaja možnost, da denarja za prodano blago in/ali opravljeno storitev ne bo prejelo v roku ali celo to, da do nikoli ne bo poplačano.

Pri faktoringu gre torej za financiranje podjetij, ki ga ponujajo zlasti bančne institucije in specializirane faktoring družbe kot je npr. Prva finančna agencija d.o.o.

Termin fakoring izhaja iz latinskega termina “facere”, ki pomeni storiti/narediti. Glede na zapise nekaterih piscev, faktoring velja za eno izmed najstarejših oblik financiranja trgovine. 

Poznamo več vrst faktoringa, pri čemer bomo tokrat opisali postopek za “domači faktoring”.

Kako poteka postopek za domači faktoring:

  • Prodajalec na podlagi pogodbe kupcu dobavi blago in/ali opravljeno storitev na odložen rok plačilo ter mu izstavi račun.
  • Prodajalec (upnik) želi plačilo za dobavo blaga in/ali opravljeno storitev v najkrajšem možnem času, zato sklene pogodbo s faktoring družbo, kateri proda svojo terjatev do kupca ter predloži dokazilo o obstoju terjatev – kopijo računa.
  • Faktoring družba zatem nakaže denarna sredstva prodajalcu (t. i. prodajalec terjatve) v vrednosti do 100% (znesek zmanjšan za provizijo in ddv).
  • Ob nastopu roka plačila, je dolžnik tisti, ki faktoring družbi poravna plačilo.
  • Faktor nato z upnikom (prodajalcem terjatve) uredi poračun in mu nakaže preostalo vrednost terjatev. 

Faktoring predstavlja obliko financiranja za zagotavljanje likvidnosti podjetij. S tem, ko podjetje pridobi sveža denarna sredstva, lahko ohranja stabilnost denarnega toka. Hkrati pa redno izpolnjuje lastne obveznosti, ki jih ima do svojih dobaviteljev. 

Priporočljivo branje:

Kako se faktoring razlikuje od odkupa terjatev?

odkup-terjatev-faktoring

Faktoring v primerjavi z odkupom terjatev velja za bolj dolgoročno in širšo obliko financiranja. V eni storitvi ponuja celo 3 rešitve, več o tem boste lahko brali v naslednjem poglavju.

V primerjavi s faktoringom, je odkup terjatev oblika financiranja, ki omogoča prodajo vseh nezapadlih terjatev. Po navadi gre za enkraten dogodek, kjer podjetje proda vse svoje nezapadle terjatve in si zagotovi sveža denarna sredstva, katera mu omogočajo normalno poslovanje v prihodnosti.

Tako kot faktoring, odkup terjatev prav tako uporabljajo podjetja, kadar poslujejo s kupci na odložen rok plačila. V upanju, da bodo za prodano blago in/ali storitve čim prej prejela denarna sredstva v najkrajšem času, prodajo terjatve specializirani faktoring družbi, faktoring družba pa nato prejme denar od dolžnika v dogovorjenem roku.

Več o odkupu terjatev si lahko preberete v prispevku Upravljanje terjatev: Kako odkup terjatev koristiti za izboljšanje likvidnosti podjetja

Zakaj faktoring predstavlja celovito rešitev za obvladovanje tveganja neplačila?

Faktoring je oblika financiranja, ki v eni rešitvi združuje 3 storitve, preverbo bonitete kupca, odkup terjatev in zavarovanje terjatev. 

Faktoring velja za zunanji vir financiranja, ki lahko predstavlja tudi način za zaščito pred rizikom neplačila.

Faktoring hiša najprej preveri kupca (preverba bonitetnih informacij v EBONITETE.SI) in določi stopnjo tveganja poslovanja z njim. Nato podjetju, ki želi prodati terjatve sporoči svoje pogoje poslovanja. Npr. v sklopu mednarodnega faktoringa ponuja celo zavarovanje terjatev. To pomeni, da so terjatve zavarovane pred tveganjem neplačila s strani tujega kupca. Terjatve so zavarovane tudi v primeru, če tuji kupec v času poslovanja postane insolventen. Pri tem insolventnost pomeni dolgoročno plačilno nesposobnost.

Preverite še zapise: 

Izjemno pomembno je, da se pred vsakim vstopom v nov posel, kupca temeljito preveri. To se lahko uredi s preverbo bonitetnih informacij v aplikaciji EBONITETE.SI, ki omogoča vpogled v celovito sliko poslovanja s poslovnim partnerjem.

Poleg faktoringa in odkupa terjatev, je tudi s preverbo bonitete mogoče (sicer posredno) izboljšati likvidnost podjetja. Lastna likvidnost je namreč odvisna od plačilnih sposobnosti poslovnega partnerja.

 Viri: 

1- Bonitete na Prvi finančni agenciji

2 – Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Insolventnost na Dober-dan.si

4 – Odkup terjatev na Limb.si

Related Post